Lisätietoa palvelusta

Nuohousaika.fi palvelua käyttävät vain yritykset, joilla on pätevyys nuohoustyön suorittamiseen. Palvelua käyttää Suomessa yli 100 nuohoojaa ja määrä kasvaa vauhdilla! Alta löydät lisätietoa nuohouksesta ja ajanvarauksesta.

Ajanvaraus

Varaamalla ajan Nuohousaika.fi palvelusta, varmistat että teetät työsi ammattilaisella. Nuohousajan pääset varaamaan etusivun https://www.nuohousaika.fi kautta. Kätevää!

Miksi hormit pitää nuohota?

Nuohous on lakiin säädetty toimenpide, jolla lisätään paloturvallisuutta. Säännöllisellä nuohouksella ja tulisijan oikealla käytöllä ehkäistään tehokkaasti nokipaloja ja muita palovahinkoja. Nuohottu tulisija vähentää myös merkittävästi polttoaineen kululutusta ja näin vähentää ympäristön kuormitusta.

Kuka saa suorittaa nuohouksen?

Nuohouksen saa suorittaa henkilö, joka on suorittanut nuohoojan ammattitutkinnon. Nuohouksen saa tehdä myös nuohoojaksi kouluttautuva henkilö, jos hän on suorittanut tutkintoon kuuluvat nuohousta ja kiinteistön turvallisuuden tarkkailua koskevat osiot. Nuohouspalvelujen tuottaja ohjaa ja valvoo tutkintoa suorittavan henkilön itsenäistä nuohoustyötä.

Mikä on nokipalo? Mitä on häkä?

Nokipalossa savuhormin sisäpinnalla oleva noki syttyy palamaan. Nokipalon lämpötila hormissa voi nousta jopa 1000 °C. Kuumuus voi aiheuttaa hormin rakenteen pettämisen tai korkea lämpötila voi sytyttää ympäröivät rakenteet. Säännöllinen nuohous ehkäisee nokipalon syttymisen riskiä. Hiilimonoksidi (CO, hiilioksidi) eli häkä on hajuton ja näkymätön, mutta vaarallinen myrkkykaasu, jota voi syntyä epäpuhtaan palamisen tuloksena. Häkä on myös reaktioherkkä ja helposti syttyvä kaasu. Nuohoamattomassa tulisijassa voi palaminen olla epäpuhdasta, jolloin häkää voi syntyä. Tulisijan savupellit tulisi sulkea vasta, kun hiillos on täysin sammunut. Tällöin ehkäistään häkäkaasujen pääsy asuintiloihin.

Kenen vastuulla nuohous on?

Kiinteistön tulisijojen ja hormien nuohoamisvastuu on lain mukaan kiinteistön omistajalla. Säännöllisestä nuohouksesta on huolehdittava viranomaisten antamien ohjeiden mukaisesti.

Kuinka usein hormit tulee nuohota?

Pientalon kiinteällä polttoaineella (esim. puu, hake, pelletti), useammilla polttoaineilla tai raskasöljyllä toimiva tulisija hormeineen on nuohottava joka vuosi. Yksinomaan kevytöljykäyttöinen tulisija hormeineen on nuohottava vuoden välein. Tämä määräväli ei koske keskuslämmityskattilan tulipesää ja tulipintoja. Omaan yksityiseen käyttöön pääasiassa tarkoitetun vapaa-ajan asunnon ja sen saunan tulisijat ja hormit on nuohottava kolmen vuoden välein. Muuhun kuin omaan yksityiseen käyttöön tarkoitetun, säännöllisessä käytössä olevan vapaa-ajan asunnon ja sen saunan tulisijat ja hormit on nuohottava vuoden välein. Lisäksi kolme vuotta käyttämättä ollut tulisija ja hormi on nuohottava ennen käyttöönottoa.

Voita liput NHL-peliin!

Arvomme Internetin kautta vuonna 2018 nuohouksen varanneiden asiakkaiden kesken kaksi lippua Hartwall Areenalla 1.11.2018 käytävään otteluun Florida Panthers - Winnipeg Jets.

Liput huippupaikoilta ala-katsomosta riviltä 13!

Varaamalla nuohouksen osallistut arvontaan!

Yrittäjälle

Käyttämällä Nuohousaika.fi palveluamme saat käyttöösi sekä asiakkaallesi että itsellesi palvelun, joka säästä aikaa ja rahaa. Klikkaamalla ala olevia kuvia, saat tietoa palvelumme ominaisuuksista.

Ajanvaraus

Edistyksellinen Internet-ajanvaraus

Nuohoustilanne

Näet kartalta mitkä kiinteistöt on nuohottu määräväliin mennessä

Vikakortit

Tallenna ja näe kiinteistön havaitut puutteet!

Kiinteistörekisteri

Hallitse kiinteistöjä ja niiden tulisijoja

Laskutus

Tee laskutus vaivattomasti!

Asiakasrekisteri

Hallitse asiakkaasi!

Raportointi

Katso tiedot esim. nuohotuista kiinteistöistä ja raportit kirjanpitoon!

Ennakkoilmoitukset

Lähetä perinteinen lappu sähköisesti tai paperikirjeenä, asiakas voi vahvistaa ajan tekstiviestillä tai Internetin kautta. Kätevää!

Paloturvallisuus

Tilastojen mukaan ihmisen omalla toiminnalla on merkittävä osuus tulipalojen aiheuttajana. Rakenteellista paloturvallisuutta pyritään parantamaan ja kehittämään erilaisien rakennusteknisten ratkaisujen tai turvallisuutta lisäävien teknisten laitteiden avulla. Tämä ei kuitenkaan yksin riitä, vaan jokaisen meistä on syytä kehittää myös omia kansalaistaitoja asumis- ja paloturvallisuuteen liittyen.

Nuohous

Tilaa nuohooja määrävälein, jotta savuhormeihin ja tulisijoihin kertyvä palamisjäte ei aiheuttaisi tulipalon vaaraa.

Palovaroittimet

Laissa määritellään, että jokaisessa huoneistossa täytyy olla yksi palovaroitin jokaista alkavaa 60 neliömetriä kohden, jokaisessa kerroksessa.

Testaa palovaroittimet

Palovaroittimet eivät auta, jos ne eivät toimi. Palovaroittimet tulee testata kerran kuussa. Ne kannattaa sijoittaa mahdollisimman ylös huoneistossa, jolloin ne havaitsevat mahdollisen tulipalon alussa lämpimän ilman mahdollisimman nopeasti.

Alla nuohousaika.fi -palvelun tuottajan yhteystiedot.

Jos haluat olla yhteydessä alueesi nuohoojaan, näet hänen yhteystietona ajanvarauksen yhteydessä. Ajanvaraukseen pääset tästä